...

RECRO BIKE SERVISNA STANICA

U maju mjesecu, 2023. godine, uspješno je realiziran projekat postavljanja treće RECRO BIKE servisne stanice na lokalitetu PD Plješevica koja će zasigurno služiti svim dobronamjernim ljudima koji se bave rekreativnim Biciklizmom.
U svrhu promocije cikloturizma, zdravog načina života, ljubavi prema biciklizmu, korištenja sunca kao obnovljivog izvora energije i poticanja atraktivnosti okruženja u kojem se nalazite implementirana je treća Solarna stanica za servis bicikala.
 
Ovom prilikom apelujemo na sve nas sugrađane da čuvamo imovinu koja nam može koristiti u prirodi.
Projekat je finansiran od strane Grada Bihaća, OCD-a, BBK Daj Kruga, uz partnere projekta Visit Bihać i Visit Una-Sana.
 

Recro bike stanica sadrži sve potrebno za brzu zamjenu gume ili otklanjanje nekog manjeg kvara. Svaka bike stanica sadrži sitni alat za hitni servis bicikla, te solarni panel čija uloga je akumuliranje obnovljivih izvora energije koja opskrbljuje kompresor za puhanje guma te modul za punjenje telefona.

U sklopu ovog projekta, Grad Bihać je dobio tri Recro bike stanice na tri različite lokacije:

1. NACIONALNI PARK UNA – ŠTRBAČKI BUK
2. SOKOLAČKA KULA – REKREATIVNA ZONA
3. PLANINARSKI DOM PLJEŠEVICA

14.05.2024., Bihać